Przystanek: Płocka (Duninowska)

8 → Płocka (Łęg)

Dni robocze

05:53 06:20 06:51M 07:22 07:52 08:54M 09:54 10:55 11:55 12:35M 13:54 14:24 14:52M 15:22 15:52M 16:19 16:48M 18:54M

Soboty

07:37M 14:41M

Objaśnienia:
M
– kurs do: Modzerowo-n.pętla

Powrót