Przystanek: Płocka (Sanitec)

8 → Płocka (Łęg)

Dni robocze

05:52 06:19 06:50M 07:21 07:51 08:53M 09:53 10:54 11:54 12:34M 13:53 14:23 14:51M 15:21 15:51M 16:18 16:47M 18:53M

Soboty

07:36M 14:40M

Objaśnienia:
M
– kurs do: Modzerowo-n.pętla

Powrót